Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Publikációk

MTMT azonosító: 10035550

ORCID azonosító: 0000-0001-5239-2382

Önálló kötetek:

 1. Kép, közösség, örökség. Szegedi képeslapok ikonológiai megközelítésben. Bálint Sándor Szellemi Örökségéért Alapítvány. Szeged, 2021, 160 old. (ISBN: 978-615-6112-09-5) In: A Dél-Alföld Szellemi Öröksége, 3. kötet. Sorozatszerkesztő: Miklós Péter. (ISSN: 2786-1945)
 2. Vizualitás és média. Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2020, 148 old. ISBN: 9786155946288
 3. Televíziós műsorkészítés. Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2020., 209. old. ISBN: 9786155946219 
 4. A képekből összerakott ember. A képkészítő és a képfogyasztó meghatározottsága az ikonikus fordulat és az újmédia-jelenségek tükrében. Gondolat Kiadó, 2020., 279 old. ISBN: 9789636939694
 5. A televíziós műsorgyártás és műsorszerkesztés gyakorlati alapjai. Tankönyv. Szegedi Egyetemi Kiadó, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2017., 176 old. ISBN: 9786155455704

Szerkesztett kötetek:

 1. Fejős Sándor, Forró Lajos, Pusztai Virág (szerk.): Magyarkanizsa község a múlt század fotóin. Vajdasági Kutató Központ Egyesület, Magyarkanizsa, 2021. (ISBN-978-86-904002-0-1)
 2. Pusztai Virág, Forró Lajos, Fejős Sándor (szerk.): Média, közösség, történet. Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, 2021. (ISBN 978-615-5946-47-9)
 3. Varga Emőke, Turcsányi Enikő, Pusztai Virág (szerk.): Tabu a gyermekirodalomban. Magyar Gyermekirodalmi Intézet, 2021. (ISBN 978-615-81305-3-0)

Tanulmányok:

 1. Fénnyel írt történelem. In: Fejős Sándor, Forró Lajos, Pusztai Virág (szerk.): Magyarkanizsa község a múlt század fotóin. Vajdasági Kutató Központ Egyesület, Magyarkanizsa, 2021. (ISBN-978-86-904002-0-1) 11-40.
 2. A narrációs technikák és a befogadói attitűdök eltérései a mozgóképes média fikciós és dokumentatív műfajai között. In Pusztai Virág, Forró Lajos, Fejős Sándor (szerk.): Média, közösség, történet. Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, 2021. 127-137.
 3. Vizuális önkifejezési lehetőségek az újmédiában. Uniformizálódik-e a képi kommunikáció? Közösségi kapcsolódások – tanulmányok kultúráról és oktatásról. Kapocs Kutatócsoport, Szeged, 2021. 136-145.
 4. Miről mesélnek a szegedi képeslapok?  A harmónia és a kompozíciós megoldások szerepe a képes levelezőlapok hangulati hatásának megítélésében. Szeged, várostörténeti és kulturális folyóirat, 33. évfolyam, 2021/7-8. szám, 42-51.
 5. Az érzéki tapasztalat és a racionális megismerés kettősségének megjelenése a prágai színek szimbólumaiban. In Máté Zsuzsanna – Varga Emőke (szerk.): XXVIII. Madách Szimpózium. Madách Irodalmi Társaság, Szeged – Balassagyarmat, 2021., 65-76.
 6. A harmónia látszata a vizuális média emberábrázolásában. In: Máté, Zsuzsanna; Marosi, Katalin (szerk.): A harmónia dicsérete. Szeged, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2020. 87-94. old.
 7. A látásról és a képekről való gondolkodás változásai a XX. század folyamán. In: Pelesz Nelli (szerk.): Művelődés, műveltség, minőség. Radnóti Szegedi Öröksége Alapítvány, Szeged, 2020.  23-33. old.
 8. A képfogalom új megközelítési irányainak megjeleníthetősége a médiaelméleti kutatásokban. ME.dok, média – történet – kommunikáció, 2019., XIV. évf. 3. szám, 95-108. old.
 9. A képekben rejlő kifejezési lehetőségek képfilozófiai reflexiói néhány újmédia-jelenség tükrében. Médiakutató, médiatudományi folyóirat, 2019. nyár, XX. évfolyam 2. szám, 9-18. old.
 10. A képek nyelvének bábeli zűrzavara. Korunk, fórum – kultúra – tudomány, III. folyam, XXX/4. 2019. április. 74-85. old.
 11. Az emberi arckép devalválódása. Docere, az SZTE JGYPK TOKI tudományos folyóirata. 2108/1-2. 55-66. old.
 12. Közösségi emlékezet és identitás a vizuális média hatóterében. Létünk, társadalmi-, tudományos- és kulturális folyóirat, XLVIII. évfolyam, 2018/2. 55-71. old.
 13. Emlékezet a média béklyójában. Inflálódó és manipulálódó emlékek a vizuális média hatóterében. Laczkó Sándor (szerk.) Lábjegyzetek Platónhoz 15. Az emlékezet, Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány, Magyar Filozófiai Társaság, Státus Kiadó, Szeged, 2017.  407-421. old.
 14. A vizuális média és az agresszív energiák relációi. Látásunk irányításának és sebességének média általi meghatározottsága. Laczkó Sándor (szerk.) Lábjegyzetek Platónhoz 14. Az agresszió, Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány, Magyar Filozófiai Társaság, Státus Kiadó, Szeged, 2016.  96-108. old.
 15. A látás szabadsága mint a XXI. század elején előtérbe kerülő igény. Létünk, társadalmi, tudományos- és kulturális folyóirat, XLIV. évfolyam, 2014. Virtuális szekció, 41-53. old.
 16. A Tragédia szimbólumainak leképeződése Jankovics Marcell rajzfilmjében. Bene Kálmán, Máté Zsuzsanna (szerk.) XX. Madách Szimpózium, Madách Könyvtár 78. kötet, Madách Irodalmi Társaság, Szeged-Balassagyarmat, 2013. 86-96. old.
 17. Új kihívások a vizuális nevelés terén. Fordulópont, pedagógiai folyóirat, XIV. évfolyam 56.szám, 2012/2., 91-102. old.
 18. A meggyőzés és befolyásolás eszközeinek változása a magyar, politikai témájú plakátokon. SzegediLap, kulturális és művészeti portál, 2011.12.27.

Kritikák, recenziók, interjúk:        

 1. A kávéházi vetítésektől a virtuális valóságig. A szegedi mozizás története egy képes kiadvány lapjain. Recenzió. Szeged, várostörténeti és kulturális folyóirat, 34. évfolyam, 2022/9. szám, 53-54. old.
 2. Kritikákból épített kulturális látlelet. Kis Petronella Műfajok szimfóniája című könyvéről. Recenzió. Tiszatáj, 76. évf., 2022/1. szám, 118-120.
 3. Big Data: Feltárulhat a valóság sokszínűsége? Dessewffy Tibor: Digitális szociológia című könyvéről. Recenzió. Kultúra és közösség, 12. évf. 2021/1. 111-113.
 4. Az értékadó jelentés – Máté Zsuzsanna könyvéről. Recenzió. Tiszatáj, 75. évf. 2021/5. szám, 96-98.
 5. Nagy Gábor létmetszetei a REÖK-ben. Kiállításrecenzió. Toronyirány, 13. évf. 2021/1. szám, 15.
 6. Átalakuló mesék. Varga Emőke: Az interaktív könyv című munkájáról. Recenzió. Tiszatáj, 2021/2. szám, 133-135.
 7. XX. századi kifestőkönyv: Egy kultúrtörténeti kitekintésekkel tarkított album Szabados Árpád művészetéről és művészetpedagógiai munkásságáról. Szeged, várostörténeti és kulturális folyóirat, 33. évfolyam, 2021/2. szám, 41-46.
 8. Egy autonóm és lobogó művész portréja. Megjelent a Tornyai-album. Szeged, várostörténeti és kulturális folyóirat, 32. évfolyam, 2020/11. szám, 41-44. old.
 9. Lét-közelben – Szabados Árpád alkotásai között. Kiállításrecenzió. Országút, művészeti, tudományos és közéleti folyóirat. I. évf. 2020/3. szám, 38-39. old.
 10. "A mosolyra fakasztó humortól a kritikus hangvételű iróniáig" – Nátyi Róbert kismonográfiája Hérics Nándor munkásságáról. Recenzió. Szeged, várostörténeti és kulturális magazin 32. évfolyam, 2020/2. szám, 46-48. old.
 11. Az Endre Béla-életmű újraértékelése egy hiánypótló album-monográfia lapjain. Recenzió. Szeged, várostörténeti és kulturális magazin 31. évfolyam, 2019/7-8. szám (megjelenés folyamatban)
 12. Szakrális geometria – geometrikus szakralitás. Album a 70 éves Aknay János pályájáról. Recenzió. Szeged, várostörténeti és kulturális magazin 31.évfolyam, 2019/3. szám, 59-60. old.
 13. Krónika a REÖK első évtizedéről. Recenzió. Szeged, várostörténeti és kulturális magazin 31.évfolyam, 2019/2 szám, 47-48.old.
 14. Ahogy a madarak látják… Légifotók a szegedi szecesszióról. Recenzió. Szeged, várostörténeti és kulturális magazin 30.évfolyam, 2018/3. szám, 40-43.old.
 15. Rejtekhelyükről előbújó kincseink. Albumban a Csongrád Megyei Önkormányzat képzőművészeti gyűjteménye. Recenzió. Szeged, várostörténeti és kulturális magazin 29.évfolyam, 2017/8. szám, 51-52.old.
 16. Fantasztikus realizmus a REÖK-ben, a Vinkler László születésének 100. évfordulója alkalmából nyílt emlékkiállításról. Recenzió. SzegediLap, 2012.01.29.
 17. A rajzolt Tragédia Szegeden. Kritika, SzegediLap, 2012.01.15.
 18. Emlékezés Kass Jánosra. Beszélgetés Magonyné Dr. Varga Emőkével, a Szegedi Tudományegyetem főiskolai docensével. Interjú. Vár irodalmi, közéleti folyóirat, VII. évfolyam 2011./1-2., 73-81.old

Esszék:

 1. Mivel jár a képek diadala? Fejtegetések a vizuális információk felértékelődéséről és napjaink vizuális kultúrájáról. Agria, irodalmi, művészeti, kritikai folyóirat VI. évfolyam 2012/2. szám, 228-232.old.
 2. Válságjelenségek a vizuális kultúrában, kihívások a vizuális nevelés terén. Vár, irodalmi, közéleti folyóirat, VIII. évfolyam 2012./1. szám, 103-107.old

Tananyagok, jegyzetek:

 1. Médiaelmélet. Elektronikus jegyzet és digitális tananyag. Készült a Szegedi Tudományegyetem megbízásából, a TÁMOP 4.1.2. B.2-13/1-2013-0008 projekt, Mentor(h)áló 2.0 program keretében. SZTE, 2015.
 2. Értékalapú televízióműsor-gyártás a változó nézői igények közegében. Háttértanulmány. Készült a Szegedi Tudományegyetem megbízásából, a TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004 azonosítószámú projekt képzésfejlesztés alprojekt keretében. Szeged, 2015.04.15.
 3. A televíziós műsorgyártás és műsorszerkesztés gyakorlati alapjai. Elektronikus jegyzet és diasor. Készült a Szegedi Tudományegyetem megbízásából a TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004 azonosítószámú projekt keretében. SZTE, 2014.

Konferencia-szereplések:

 1. A néző identitáskereső törekvései a mozgóképes univerzumokban. Előadás. Média, identitás, lokalitás – a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Mozgóképkultúra Tanszékének konferenciája. Szeged, 2022.04.06.
 2. A televíziós műsorkészítő kooperatív felsőoktatási szakképzés intézményi tapasztalatai. Előadás. A Dél-alföldi Szakképzési Kerekasztal egyetemi és vállalati partnereinek együttműködése a gyakorlatorientált, kooperatív képzések és azokat támogató szolgáltatások fejlesztésében – szakmai konferencia. Szeged, 2021.10.06.
 3. A narrációs technikák eltérései a vizuális média fikciós és dokumentatív műfajaiban. Média, közösség, történet – a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Mozgóképkultúra szakcsoportjának online konferenciája. Szeged, 2021.03.19.
 4. A globális trendek néhány vonásának megjelenése a képi önkifejezésben a közösségi oldalakon. Előadás. Átmenetek – A globális és helyi kultúrák határán. Az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Művelődéstudományi Intézet KAPOCS kutatócsoportjának konferenciája. Szeged, 2021.03.12.
 5. Az érzéki tapasztalat és a racionális megismerés kettősségének megjelenése a prágai színek szimbólumaiban. Előadás. XXVIII. Madách Szimpózium – a Madách Irodalmi Társaság konferenciája. Szeged, Magyarország 2020.09.25.
 6. Harmonikus diszharmónia – a posztdigitális kor médiaképeinek emberábrázolása. Előadás. A harmónia dicsérete – Az SZTE JGYPK Művészeti Intézet Művészetelméleti és Művészetpedagógiai Kutatócsoportjának művészetelméleti, esztétikai konferenciája. Szeged, MTA SZAB Székház, 2019.11.13-14.
 7. Emlékezet a média béklyójában. Inflálódó individuális emlékek a képi média hatóterében – előadás, Lábjegyzetek Platónhoz (15.) Az emlékezet. A Magyar Filozófiai Társaság, az SZTE BTK Filozófia Tanszék, az SZTE Klebelsberg Könyvtár Társadalomelméleti Gyűjtemény és az MTA Szegedi Akadémiai Bizottság konferenciája. Szeged, MTA SZAB Székház, 2016.05.12-13.
 8. A vizuális média és az agresszív energiák relációi – előadás, Lábjegyzetek Platónhoz (14.) Az agresszió.  A Magyar Filozófiai Társaság, az SZTE BTK Filozófia Tanszék és az MTA Szegedi Akadémiai Bizottság konferenciája. Szeged, MTA SZAB Székház, 2015.05.15-16.
 9. Tananyagfejlesztési tapasztalatok a televíziós műsorgyártás és műsorszerkesztés területén – előadás, Regionális felsőoktatási és felnőttképzési együttműködés a munkaerő-piaci sikeresség érdekében II. A Szegedi Tudományegyetem és a Dél-alföldi Regionális Felnőttképzési Központ workshopja. Szeged, SZTE Rektori Hivatal, 2014. 12. 09.
 10. A Tragédia szimbólumainak leképeződése Jankovics Marcell rajzfilmjében − előadás, XX. Madách Szimpózium őszi ülésszaka, Érsekvadkert, 2012.10.5-6.
 11. A fa motívuma a magyar ábrázolási hagyományokban – előadás, Fa-ábrázolások a művészetben. Az SZTE JGYPK TOKI MűOK konferenciája, Szeged, 2012.04.27.
 12. A Tragédia fázisrajzokon – filmen és könyvben – előadás, XX. Madách Szimpózium tavaszi ülésszaka, Kecskemét, 2012.04.21.

Ismeretterjesztő előadások:

 1. A közösségi média buktatói. Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Móra utcai fiókkönyvtára, 2017.05.26.
 2. A tudatos médiafogyasztás kezdetei. Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Hangoskönyvtára. 2017.05.12.
 3. A mozgókép helye és szerepe a gyermekek mindennapjaiban. Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Északvárosi Fiókkönyvtára, 2017.05.12.
 4. A mozgókép helye és szerepe a gyermekek mindennapjaiban. Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Móra utcai fiókkönyvtára, 2017.05.10.
 5. A tudatos médiafogyasztás kezdetei. Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Móra utcai fiókkönyvtára, 2017.04.18.

Saját rendezésű, szerkesztésű, médiával kapcsolatos filmek:

 1. Pannon RTV − A nyilvánosság erejével a megmaradásért. Dokumentumfilm. https://nava.hu/id/1838018/ Duna TV 2014. április 12.
 2. A Duna-menti Hollywood megálmodója: Bosnyák Ernő. Dokumentumfilm. https://nava.hu/id/1615680/ Duna TV 2013. július 21.
 3. Magyarul a Dráva mentén: Az eszéki magyar média. Dokumentumfilm. https://nava.hu/id/1569936 Duna TV 2013. május 25.
 4. Az Északi Magyar Archívum Stockholmban. Dokumentumfilm. https://nava.hu/id/1331048 Duna TV 2012. február 18., Duna TV
 5. A vajdasági magyarság hétköznapjainak krónikása: Hét Nap. Dokumentumfilm. https://nava.hu/id/1318828  Duna TV, 2012. január 28.
 

Cikkek

Rejtekhelyükről előbújó kincseink – Albumban a Csongrád Megyei Önkormányzat képzőművészeti gyűjteménye

Recenzió a Szeged folyóirat 2017. augusztusi számában:

Amikor a Csongrád Megyei Önkormányzat kiköltözött korábbi, Rákóczi téri székházából, kiderült, hogy a szervezet képzőművészeti gyűjteménye mintegy 400 darabosra rúg, és olyan alkotások is megtalálhatók benne, amelyek létezéséről a művészettörténészek sem tudtak. A REÖK szakmai segítségével biztonságba helyezték a műtárgyakat, majd egy részük a nyilvánosság elé kerülhetett a Rejtett kincsek című tárlaton. Ekkor merült fel az ötlet, hogy hosszútávon egy albummal tehető igazán közkinccsé a gyűjtemény.

 
2018.01.07 | Menüpont: Publikációk

Pusztai Virág: A televíziós műsorgyártás és műsorszerkesztés gyakorlati alapjai

borito_elso.jpgA televíziós műsorgyártás és műsorszerkesztés gyakorlati alapjai című kötet a Szegedi Egyetemi Kiadó és a Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó gondozásában jelent meg.

 
2017.02.24 | Menüpont: Publikációk

Pusztai Virág: A látás szabadsága mint a XXI. század elején előtérbe kerülő igény

Napjaink embere kénytelen szembenézni a vizuális túlingereltség és a vizuális infláció jelenségeivel, hiszen a modern technológia alkotta képek soha nem látott mennyiségben árasztanak el bennünket. Ha elemezzük korunk vizuális kultúráját, felmerül a gyanú, hogy látásunk szabadsága veszélybe került. Az információk látás útján történő befogadásának − szándékos vagy szándéktalan − manipulációja, megzavarása bizonyos esetekben akadályozhatja, torzíthatja belső, mentális képeink és ezzel együtt gondolataink megkonstruálását. A manipuláció alól viszont egyelőre csak olyan áron vonhatjuk ki magunkat, ha vállaljuk a társadalomból való kiszakadás következményét. Ahhoz, hogy e következmény nélkül is megvalósítható legyen a látás szabadsága és ezáltal a gondolati szabadság, társadalmi párbeszédre, megoldási javaslatokra van szükség.

Pusztai Virág: A látás szabadsága mint a XXI. század elején előtérbe kerülő igény. In: Létünk Virtuális Szekció 2014.

 
2014.11.07 | Menüpont: Publikációk

Pusztai Virág: Mivel jár a képek diadala?

A mai embert nap mint nap megszámlálhatatlan vizuális impulzus éri. Vannak, akik szerint az ingergazdag képi környezetnek áldásos hatásai lehetnek, de egyre gyakrabban hallhatjuk ezt a kifejezést is: vizuális túlingereltség. A vélemények széles skálájával találkozhatunk azt illetően, áldás-e, avagy átok a televízió, az internet, vagy éppen az okostelefonok által diktált tempó. Egy biztos: mivel a képi információk soha nem látott szerepet töltenek be az emberek életében, mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy megismerjük azokat az okokat, amelyek ide vezettek és felmérjük a hatásokat, következményeket, amelyeket e kommunikációs csatorna túlsúlya idéz(het) elő. A probléma aktualitása ellenére a társadalmi párbeszéd ezen a téren még nem különösebben élénk. Pedig itt volna az ideje annak, hogy feltárjuk: mivel jár a képek diadala?

Pusztai Virág: Mivel jár a képek diadala? In: Agria 2013. nyár 

 
2013.07.09 | Menüpont: Publikációk

Pusztai Virág: Új kihívások a vizuális nevelés terén

A mozgókép korának beköszöntésével, a média hatalmának megerősödésével és a reklámok térnyerésével megsokasodtak az átlagembert érő vizuális impulzusok. Az információk elsöprő többségét látás útján fogadjuk be, a szem, mint érzékszerv jelentősége magasan a többi fölé emelkedett. Mindezekre való tekintettel kijelenthetjük, hogy a vizuális nevelés fontossága napjainkban vitathatatlan. Ám ahelyett, hogy jelentőségének fokozódását látnánk, sajnálatos módon azt tapasztalhatjuk, hogy a tömegmédia megjelenése előtt a vizuális kultúra szervesebb része volt az általános műveltségnek, mint ma.

Pusztai Virág: Új kihívások a vizuális nevelés terén. In: Fordulópont 56. szám (2012) 

 
2012.11.19 | Menüpont: Publikációk

Pusztai Virág: Válságjelenségek a vizuális kultúrában....

Korunk emberét nap mint nap megszámlálhatatlan mennyiségű vizuális impulzus éri. Elég végigmenni egy belvárosi utcán: az emberek és járművek alkotta forgatag mellett cégtáblák, feliratok, falragaszok, plakátok színes kavalkádja pályázik a figyelmünkre. Még a buszok, villamosok oldaláról is újabb és újabb képek tolakodnak elénk, megpróbálva meggyőzni bennünket valamely termék birtoklásának előnyeiről, vagy éppen egy-egy szolgáltatás igénybevételének hasznosságáról....

Pusztai Virág: Válságjelenségek a vizuális kultúrában, kihívások a vizuális nevelés terén – In: Vár 2012. 1. szám 

 
2012.03.01 | Menüpont: Publikációk

Pusztai Virág: Fantasztikus realizmus a REÖK-ben

Vinkler László szegedi kiállításáról: Pusztai Virág: Fantasztikus realizmus a REÖK-ben

In: SzegediLap művészeti és kulturális portál (2012.01.29.) 

 
2012.01.29 | Menüpont: Publikációk

Pusztai Virág: A rajzolt Tragédia Szegeden

Madách Imre: Az ember tragédiája című művének rajzfilm-feldolgozásáról: Pusztai Virág: A rajzolt Tragédia Szegeden

In: SzegediLap művészeti és kulturális portál (2012.01.15.) 

 
2012.01.15 | Menüpont: Publikációk

Pusztai Virág: A meggyőzés és befolyásolás eszközeinek változása...

A modern plakát fejlődése akkor indult útjára, amikor Angliában és Franciaországban feltűntek a japán képzőművészet sokszorosított remekei. A színes japán fametszet példája az egyszerűség erejének, merész elhagyása a nem fontosnak, fokozása a lényegesnek. A távol-keleti rajzolók mutattak utat Európának: hogyan lehet művészi értéket adni a tömegben előállított nyomtatványoknak. A festők az új terület új lehetőségei felé fordultak, megszületett a mai értelemben vett plakát.

Pusztai Virág: A meggyőzés és befolyásolás eszközeinek változása a magyar, politikai témájú plakátokon. In: SzegediLap művészeti és kulturális portál (2011.12.27.) 

 
2011.12.27 | Menüpont: Publikációk